ภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 

  

 

 

 

 


 

เทศนาธรรม 4 ภาคทั่วไทย จัดขึ้นครั้งแรกที่ภาคอีสาน จัดขึ้นที่ มจร.ขอนแก่น  เป็นตัวแทนของภาคอีสาน  โดยมีองคมนตรีมาเป็นประธาน ในวันที่ 26 มค 67 ซึ่งถัดไปจะจัดที่ภาคเหนือ ใต้ และกลางตามลำดับ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวาย ร.10 ครบพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ