ภาพพ่อครูแม่ครูอีสานเหนือ

ภาพพ่อและแม่ครูหมอพื้นบ้าน ครูของ ดร.ทักษิณาร์