ภาพพ่อครูแม่ครูอีสานใต้

ภาพพ่อและแม่ครูหมอพื้นบ้าน ครูของ ดร.ทักษิณาร์