ผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

"จัดการเส้นเลือดสมองตีบจากภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน"

คุณแม่จำเนียร อายุ 54 ปี โทร 083-1513242 อาศัยอยู่ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นเบาหวานมา 23 ปี ต่อมาปี 56 มีความดันโลหิตสูงตามมา @ ต้นมีนาคม 59 มีอาการลิ้นเริ่มแข็ง ปากเริ่มเบี้ยว โรงพยาบาลวินิจฉัยว่าเส้นเลือดสมองตีบ พูดลำบาก มือนิ้วชา แข็ง มีอาการอ่อนแรงลงเรื่อยๆ วันที่ 19 มีค 59 ลูกสาวจึงพามารับการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับ ดร.ทักษิณาร์ หลังรับยา ดร.ทักษิณาร์ หนึ่งเดือน อาการลิ้นแข็งลดลง พูดคล่องขึ้น ชามือลดลง สามารถกลับมาทำงานบ้านและงานทั่วไปได้ตามปกติ (ได้รับการอนุญาตในการเผยแพร่ภาพและเรื่องราวการเจ็บป่วย)

 

 


 

 

 

"ลาที ความดัน 16 ปี แห่งความหลัง"


คุณครูมะลิวรรณ อายุ 65 ปี ข้าราชการบำนาญ โทร 084-6006032 เป็นความดันโลหิตสูงมา 16 ปี ที่ผ่านมาเคยสูงถึง 190/110 วันที่ 1 มีค 59 มารับการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับ ดร. ทักษิณาร์ ด้วยอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศรีษะบ่อยครั้ง หน้าเริ่มมีอาการกระตุก ปากเบี้ยวนิดๆ เล่าว่ารับการรักษาที่รพ.่มาโดยตลอด อาการไม่ดีขึ้นกลับอ่อนแรงลงเรื่อยๆทุกวัน หลังรับยา ดร.ทักษิณาร์ ได้เดือนเศษวันนี้มารับยาต่อเนื่อง พบว่าความดันเป็นปกติ 120/77 อาการวิงเวียน ปวดศีรษะ อาการหนังหน้ากระตุกลดลง เรี่ยวแรงกลับคืนมา ที่สำคัญผิวขาว หน้าอ่อนวัยขึ้น อันเป็นผลจากการทานชาชงสมุนไพร ที่ศึกษาวิจัยพบว่าชาชงมีสรรพคุณช่วยชะล้างหลอดเลือด และชะล้างสารพิษสารเคมี เลือดเสียออกจากร่างกาย และพืชที่เป็นส่วนประกอบของชา
มีคอนลาเจนสูง ช่วยเพิ่มความอ่อนวัยให้กับผิวหน้า ด้วย (ได้รับการอนุญาตจากคุณคามะลิวรรณในการเผยแพร่ภาพและเรื่องราวการเจ็บป่วย)