ถอดบทเรียนโครงการสานสามวัยป้องกันแผลเบาหวานผู้สูงอายุ ดร.ทักษิณาร์ โดย หนานเกียรติ สสส.

โครงการสานสามวัยป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้วยแนวทางวิถีแห่งพุทธ

 

อ่านเอกสาร PDF ถอดบทเรียนฉบับเต็มโครงการนี้ได้ที่ https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/718/174/original_Elderly007.pdf