ถอดบทเรียนโครงการสานสามวัยป้องกันแผลเบาหวานผู้สูงอายุ ดร.ทักษิณาร์ โดย หนานเกียรติ สสส.

โครงการสานสามวัยป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้วยแนวทางวิถีแห่งพุทธ

อ่านเอกสารถอดบทเรียนฉบับเต็มโครงการนี้ได้ที่นี่