ผู้ป่วยเบาหวาน

 

/

 

 

 


 

.

"คืนชีวิตให้ผู้ป่วยเบาหวาน"

คุณพ่อคำบุ อายุ 66 ปี  เป็นเบาหวานมา 8 ปี มารับคำปรึกษาเรื่องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ มีไขมันในหลอดเลือดและความดันโลหิตสูง มีอาการเหนืี่อยอ่อนแรงลงทุกวัน เมื่อรับยาสมุนไพร ดร.ทักษิณาร์ ผลเลือด ความดันเป็นปกติตั้งแต่เดือนแรก คุณพ่อคำบุจึงขอเล่าเรื่องราวให้ผู้ป่วยเบาหวานฟัง เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ

 

 


 

 


 

 

  

"หยุดได้เสียทีทานยาเบาหวานโรงพยาบาล"

ยาเป็นดาบสองคม ที่มีทั้งคุณและโทษ หากทานยาเป็นเวลานานร่างกายจะได้รับสารเคมีจำนวนมาก ส่งผลให้ตามมาด้วยสารพัดโรค และในที่สุดมักทำให้ไตเสื่อม ไตวายต้องรักษาด้วยการฟอกไต


คุณแม่อัมพวัลย๋ อายุ 89 ปี โทร 081-7496401 เป็นผู้ป่วยเบาหวานมานาน 4 ปี รับการรักษาด้วยยาจากโรงพยาบาลมาโดยตลอด ก่อนนี้มีแผลผื่นอักเสบทั่วร่างกาย มีอาการหมดแรงเหนื่อยอ่อนเพลียลงทุกว้น หลังรับยา ดร.ทักษิณาร์ เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าผลระดับน้ำตาลในเลือดและ แผลพุพองตามตัวหายเป็นปกติ ปัจจุบันคุณแม่อัมพวัลย์ไม่ต้องทานยาเบาหวานจากโรงพยาบาลอีกแล้ว สุขภาพกลับมาสมบรูณ์แข็งแรงดีตามเดิม

(ได้รับการอนุญาตจากคุณแม่อัมพวัลย์และครอบครัวในการเผยแพร่ภาพและเรื่องราว)

 


  


 

 

 "หยุดถาวรยาเบาหวานโรงพยาบาล" คุณยายอัมพวัลย์ อายุ 85 ปี เคยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ควบคุมไม่ได้ มีผิวอักเสบ แผลเรื้อรังที่หน้าท้อง ขา และทั่วตัว หลังทานยา ดร.ทักษิณาร์ ระดับน้ำตาลปกติ ผิวอักเสบเรื้อรังหายไป ปัจจุบันงดทานยาเบาหวานโรงพยาบาลอย่างถาวร สุขภาพฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติ ห่างไกลแล้วยาสารเคมีที่ทานนานๆอาจนำมาซึ่งโรคอื่นๆเป็นของแถม (ได้รับการอนุญาตจากคุณยายและครอบครัวในการเผยแพร่ภาพและเรื่องราว)

 

 


 

 

 

 "หยุดซะทียาเบาหวานโรงพยาบาล" ยินดีด้วยกับคุณแม่ละมัย อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม  ป่วยเป็นเบาหวานมา 5 ปี ระดับน้ำตาลสูงมาตลอดไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ และมีแผลเรื้อรังที่มือและหว่างนิ้วเท้า หลังมารับยาดร.ทักษิณาร์ แผลต่างๆหายเป็นปกติ ระดับน้ำตาลลดลง และเมื่อรับยาสมุนไพรฟื้นตับอ่อน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดังเดิม คุณแม่ละมัยจึงมีระดับน้ำตาลปกติมาโดยตลอด เรี่ยวแรงและสุขภาพร่างกายแข็งแรงคืนกลับมา

(ได้รับการอนุญาตจากคุณยายและครอบครัวในการเผยแพร่ภาพและเรื่องราว)

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
คุณตาดิษฐ์