เกี่ยวกับเรา

ดร ทักษิณาร์ มหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม